Aktualności
GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA (2018-05-01)
W sobotnie popołudnie 28 kwietnia 2018 r. Gminne Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się mszą świętą w kościele Filialnym w Bajdach. Uroczystej Mszy Świętej w intencji wszystkich strażaków oraz ich rodzin, przewodniczył ks. Bogusław Bogaczewicz - dziekan dekanatu frysztackiego i jednocześnie kapelan strażaków.

Galeria
Po mszy kompania złożona z pocztów sztandarowych z terenu Gminy Wojaszówka, w asyście orkiestry dętej oraz zaproszeni goście zgromadzili się na placu przed Domem Ludowym w Bajdach na dalszej części obchodów. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku oraz wyciągnięciu flagi Związkowej na maszt. Podczas uroczystości zostały wręczone zasłużonym strażakom medale i odznaczenia. Ponadto zostali wyróżnieni strażacy, którzy oddają honorowo krew. Z naszej jednostki został wyróżniony dh Piotr Trznadel oraz dh Piotr Czopor.
W trakcie uroczystości na ręce prezesów i naczelników jednostek został przekazany sprzęt: torby medyczne PSP R1 z wyposażeniem deską ortopedyczną oraz torby medyczne OSP.
Sprzęt ten został zakupiony z dofinansowania Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Urzędu Gminy w Wojaszówce. Swoją obecnością zaszczycili: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Komendant Komisariatu Policji w Jedliczu Mariusz Gałązka, dziekan dekanatu frysztackiego ks. Bogusław Bogaczewicz, ks. Dawid Jucha, Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Kozik, Sekretarz Gminy Iwona Stefanik, Skarbnik Danuta Daszykowska, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wojaszówce dh Stanisław Sroka, sołtys wsi Bajdy Maria Gajda, a także mieszkańcy wsi.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, po czym oficjalna część uroczystości została zakończona. Przy dźwiękach marsza „Warszawianka” nastąpiło wyprowadzenie pocztów sztandarowych, a następnie wszyscy uczestnicy udali się do Sali widowiskowej, gdzie odbyła się biesiada strażacka.
POŻAR DZIKIEGO WYSYPISKA (2018-04-16)
W sobotę 14 kwietnia br. o godzinie 14:27 dyspozytor Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie zadysponował naszą jednostkę do pożaru trawy na ul. Panasia w naszej miejscowości. Do zdarzenia wyjechał w pełniej obsadzie zastęp GBARt MAN.

Galeria
Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu okazało się że pali sie sucha trawa oraz dzikie wysypisko gdzie były palone opony oraz inne tworzywa sztuczne. Działania strażaków było podanie jednego prądu wody na płonące śmietnisko. Po ugaszeniu pożaru pogorzelisko zostało przegarnięte i dokładnie dogaszone. Działania trwały ok 1 godz
ŚWIĘTA WIELKANOCNE (2018-04-04)
Strażacka warta przy Grobie Pańskim to już wieloletnia tradycja, w której biorą udział druhowie od najmłodszych lat. Nasi druhowie w Wielki Piątek, po wystawieniu Najświętszego Sakramentu nad Grobem Pańskim rozpoczęli warte przy grobie, którą pełnili aż do wczesnych godzin porannych Niedzieli Wielkanocnej. W niedziele Wielkanocną strażacy wraz orkiestrą wzięli udział w procesji i mszy rezurekcyjnej.

Galeria
ŻYCZENIA WIELKANOCNE (2018-03-30)
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
przekazujemy życzenia
dzieląc się wielkanocną radością,
by Zmartwychwstały Pan
pozwolił w bliskości
jedności i rodzinnym spokoju,
przeżyć ten szczególny czas
kiedy Życie zwycięża nad śmiercią,
dodając siłę i nadzieję
do codziennej walki z przeciwnościami
oraz inspiracje i pomyślność
w realizowaniu wszystkich planów
w życiu zawodowym i osobistym.

Z najlepszymi życzeniami
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Odrzykoniu
POKAZY SPRZĘTU w ZSP Nr 4 w KROŚNIE (2018-03-25)
Po raz kolejny strażacy naszej jednostki wzięli udział w pokazach sprzętu ratowniczego podczas XI Regionalnych Mistrzostw Pierwszej Pomocy. W piątek 23 marca br. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów rywalizowały w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Głównym celem turnieju jest promowanie wśród młodzieży szkolnej udzielanie pierwszej pomocy potrzebującym osobom. Podczas trwającego turnieju na parkingu szkolnym młodzież miała okazję zapoznać się z służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
Swój sprzęt zaprezentowali strażacy zawodowi z JRG Krosno oraz ochotnicy z Odrzykonia i Kobylan. Nie zabrakło Straży Miejskiej, policjantów z KMP w Krośnie oraz karetki będącej na wyposażeniu SPPR w Krośnie.
POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO w ODRZYKONIU (2018-03-03)
28 lutego br. o godzinie 18:29 nasza jednostka została zadysponowana przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie do pożaru budynku mieszkalnego w Odrzykoniu na ul. Kamienieckiego. Do zdarzenia wyjechał w pełniej obsadzie zastęp GBARt MAN.

Galeria
W momencie przybycia pierwszych zastępów z OSP Odrzykoń oraz JRG Krosno pożarem był objęty dach oraz pomieszczenia mieszkalne i garażowe. Działania strażaków na miejscu pożaru polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu do budynku objętego pożarem, podaniu prądów gaśniczych (3 prądy piany oraz 3 prądy wody), schłodzeniu i wyniesieniu na zewnątrz budynku butli z gazem propan - butan, usunięciu na zewnątrz budynku zgromadzonych materiałów w części mieszkalnej, usunięciu części nadpalonej elewacji budynku, sprawdzeniu pogorzeliska przy użyciu kamery termowizyjnej, dowożeniu wody przez jednostki OSP na miejsce pożaru. Działania strażaków były prowadzone przy niskiej temperaturze (-13 stopni) przy użyciu aparatów ochrony dróg oddechowych. Butle z sprężonym powietrzem były na bieżąco uzupełniane i dowożone na miejsce działań z PSP Krosno. W momencie powstania pożaru w budynku nie było nikogo, obecnie obiekt wykorzystywany był do celów prowadzonej działalności. Do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia, jak i powstałych strat, przyczyniły się składowane w budynku w dużej ilości produkty i wyposażenie oraz styropian stanowiący ocieplenie dachu.
Akcja trwała ok. 5 godz, którą kierował dowódca JRG Krosno bryg. Paweł Gaj. W działaniach
brały udział jednostki:
- GCBARt Scania - JRG Krosno
- GCBA Renault - JRG Krosno
- SD-39 MAN - JRG Krosno
- SLOp Nissan - JRG Krosno
- SLOp Nissan X-Trail - JRG Krosno
- SLKw Fiat - JRG Krosno
- GBARt MAN - OSP Odrzykoń
- GCBA Scania - OSP Bratkówka
- GBM Star - OSP Wojaszówka
- GCBA Jelcz - OSP Krosno-Turaszówka
POŻAR SADZY (2018-02-27)
W poniedziałek 26 lutego 2018 o godzinie 15:01 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przewodu kominowego w domu mieszkalnym na ulicy Władysława Jagiełły. Na miejsce zdarzenia udał się zastęp GBA MAN w obsadzie 6 ratowników. Po dojeździe na miejsce zgłoszenia, działania strażaków polegały na dogaszeniu palącej się sadzy przy użyciu gaśnicy proszkowej oraz oczyszczeniu przewodu kominowego. Akcja trwała ok. 1 godz. W działaniach brały udział dwa zastępy:
- GCBARt Scania - JRG Krosno,
- GBARt MAN - OSP Odrzykoń
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE (2018-02-22)
W sobotnie popołudnie 17 lutego 2018 w Sali Domu Kultury odbyło sie Walne Zebranie sprawozdawcze naszej jednostki. Spotkanie to było okazją do podsumowania działalności jednostki i oceny pracy Zarządu OSP w roku 2017. Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru OSP i odegraniu hymnu strażackiego przez orkiestrę. Otwarcia i przywitania gości dokonał Prezes jednostki dh Tomasz Urbanek. Wśród przybyłych gości znaleźli się:
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Urbanek,
- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie bryg. Zbigniew Nowak
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego a zarazem Wójt Gminy Wojaszówka dh Sławomir Stefański,
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Jan Krygowski,
- Komendant Gminny dh Bogdan Maraj
- Radni Rady Gminy z naszej miejscowości Pani Katarzyna Marszałek-Blicharczyk oraz Pan Stanisław Bienia
- Dyrektor Zespołu Szkół w Odrzykoniu Pan Piotr Guzek
- Prezes GKS Zamczysko Odrzykoń Pan Mariusz Rogala

Galeria
Przewodniczącym zebrania został druh Paweł Gaj a sekretarzem druhna Angelika Pelczar. W skład komisji uchwał i wniosków weszli druhowie: Robert Zawisza, Michał Urbanek oraz Rafał Folta. Następnym punktem było przedstawienie sprawozdania rocznego przez prezesa jednostki. W roku sprawozdawczym jednostka realizowała swą działalność statutową, przede wszystkim ratowniczo-gaśniczą. W 2017 brała udział w 38 działaniach ratowniczo-gaśniczych tj.: pożary - 16, miejscowe zagrożenia - 12, zabezpieczenia rajdów samochodowych oraz wyścigów kolarskich - 4, pokazy sprzętu i ćwiczenia - 4, akcje charytatywne - 2, alarmy fałszywe - 0. Zakupiono: ubranie specjalne SX3 - 4 szt, wąż tłoczny W52 - 4 szt, wąż tłoczny W75 - 4 szt, tłumice gumowe - 6 szt oraz sorbent 25 kg - 2 szt. W roku sprawozdawczym nasza jednostka brała udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły w naszej miejscowości. Jednostkę na szczeblu gminnym reprezentowały dwie drużyny: MDP (zajęła III miejsce) oraz seniorzy (zajęli I miejsce). Natomiast na szczeblu powiatowym drużyna seniorów zajęła VII miejsce. W roku ubiegłym kurs podstawowy ukończył druh Patryk Mach. W listopadzie przeprowadzono szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla MDP, które przeprowadził ratownik medyczny Daniel Bielak.
Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik OSP dh Andrzej Danek, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący dh Mariusz Blicharczyk po czym nastąpiła dyskusja nad sprawozdaniami. Po zakończeniu dyskusji, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi OSP w Odrzykoniu absolutorium za okres sprawozdawczy, zatwierdziło plan działalności oraz plan finansowy na rok 2018.
W trakcie zebrania zaproszeni goście dziękowali druhom strażakom za bardzo dobrą pracę w ochronie przeciwpożarowej, jak i w akcjach bojowych. Po wyprowadzeniu sztandaru jednostki, zebranie zostało zakończone, a zebrani mieli możliwość wysłuchania kilku utworów w wykonaniu Orkiestry Dętej
POŻAR SADZY (2018-02-08)
8 lutego br. o godzinie 16:49 nasza jednostka została powiadomiona przez SKKM PSP Krosno o pożarze przewodu kominowego na ul. Kazimierza Wielkiego w naszej miejscowości. Na miejsce zdarzenia udał się zastęp GBARt MAN w obsadzie 6 ratowników.
Działania straży pożarnej po dojeździe na miejsce polegały na wygaszeniu paleniska, przytłumieniu ognia przy użyciu gaśnicy proszkowej oraz wyczyszczeniu komina. W działaniach które trwały ok 1 godz. brały udział dwa zastępy:
- GCBARt Scania - JRG Krosno,
- GBARt MAN - OSP Odrzykoń
ZAPROSZENIE (2018-02-05)
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzykoniu zaprasza wszystkich członków jednostki OSP i MDP na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 17.02.2018 r. (sobota) o godz. 16:00 na Sali Domu Kultury.

PROSIMY O NIEZAWODNE I PUNKTUALNE PRZYBYCIE W UMUNDUROWANIU WYJŚCIOWYM.
[1] 2 3 4 > » (27)
ODRZYKOŃ
MEDIA
JEDNOSTKA

Nasz adres:
Odrzykoń ul. Władysława Jagiełły 1
38-406 Odrzykoń
NIP: 684-22-06-509
Regon: 37049633
Nr. konta bankowego:
PBS w Sanoku o/ Krosno Filia w Bratkówce
67864210832002830000260001


Admin
START| HISTORIA| ZARZĄD| SPRZĘT| AKCJE| INNE WYDARZENIA| ZAWODY| GALERIA| LINKI
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ..:: OSP ODRZYKOŃ ::..
Facebook