Aktualności
ŚWIĘTA WIELKANOCNE (2018-04-04)
Strażacka warta przy Grobie Pańskim to już wieloletnia tradycja, w której biorą udział druhowie od najmłodszych lat. Nasi druhowie w Wielki Piątek, po wystawieniu Najświętszego Sakramentu nad Grobem Pańskim rozpoczęli warte przy grobie, którą pełnili aż do wczesnych godzin porannych Niedzieli Wielkanocnej. W niedziele Wielkanocną strażacy wraz orkiestrą wzięli udział w procesji i mszy rezurekcyjnej.

Galeria
ŻYCZENIA WIELKANOCNE (2018-03-30)
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
przekazujemy życzenia
dzieląc się wielkanocną radością,
by Zmartwychwstały Pan
pozwolił w bliskości
jedności i rodzinnym spokoju,
przeżyć ten szczególny czas
kiedy Życie zwycięża nad śmiercią,
dodając siłę i nadzieję
do codziennej walki z przeciwnościami
oraz inspiracje i pomyślność
w realizowaniu wszystkich planów
w życiu zawodowym i osobistym.

Z najlepszymi życzeniami
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Odrzykoniu
POKAZY SPRZĘTU w ZSP Nr 4 w KROŚNIE (2018-03-25)
Po raz kolejny strażacy naszej jednostki wzięli udział w pokazach sprzętu ratowniczego podczas XI Regionalnych Mistrzostw Pierwszej Pomocy. W piątek 23 marca br. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów rywalizowały w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Głównym celem turnieju jest promowanie wśród młodzieży szkolnej udzielanie pierwszej pomocy potrzebującym osobom. Podczas trwającego turnieju na parkingu szkolnym młodzież miała okazję zapoznać się z służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
Swój sprzęt zaprezentowali strażacy zawodowi z JRG Krosno oraz ochotnicy z Odrzykonia i Kobylan. Nie zabrakło Straży Miejskiej, policjantów z KMP w Krośnie oraz karetki będącej na wyposażeniu SPPR w Krośnie.
POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO w ODRZYKONIU (2018-03-03)
28 lutego br. o godzinie 18:29 nasza jednostka została zadysponowana przez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie do pożaru budynku mieszkalnego w Odrzykoniu na ul. Kamienieckiego. Do zdarzenia wyjechał w pełniej obsadzie zastęp GBARt MAN.

Galeria
W momencie przybycia pierwszych zastępów z OSP Odrzykoń oraz JRG Krosno pożarem był objęty dach oraz pomieszczenia mieszkalne i garażowe. Działania strażaków na miejscu pożaru polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu do budynku objętego pożarem, podaniu prądów gaśniczych (3 prądy piany oraz 3 prądy wody), schłodzeniu i wyniesieniu na zewnątrz budynku butli z gazem propan - butan, usunięciu na zewnątrz budynku zgromadzonych materiałów w części mieszkalnej, usunięciu części nadpalonej elewacji budynku, sprawdzeniu pogorzeliska przy użyciu kamery termowizyjnej, dowożeniu wody przez jednostki OSP na miejsce pożaru. Działania strażaków były prowadzone przy niskiej temperaturze (-13 stopni) przy użyciu aparatów ochrony dróg oddechowych. Butle z sprężonym powietrzem były na bieżąco uzupełniane i dowożone na miejsce działań z PSP Krosno. W momencie powstania pożaru w budynku nie było nikogo, obecnie obiekt wykorzystywany był do celów prowadzonej działalności. Do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia, jak i powstałych strat, przyczyniły się składowane w budynku w dużej ilości produkty i wyposażenie oraz styropian stanowiący ocieplenie dachu.
Akcja trwała ok. 5 godz, którą kierował dowódca JRG Krosno bryg. Paweł Gaj. W działaniach
brały udział jednostki:
- GCBARt Scania - JRG Krosno
- GCBA Renault - JRG Krosno
- SD-39 MAN - JRG Krosno
- SLOp Nissan - JRG Krosno
- SLOp Nissan X-Trail - JRG Krosno
- SLKw Fiat - JRG Krosno
- GBARt MAN - OSP Odrzykoń
- GCBA Scania - OSP Bratkówka
- GBM Star - OSP Wojaszówka
- GCBA Jelcz - OSP Krosno-Turaszówka
POŻAR SADZY (2018-02-27)
W poniedziałek 26 lutego 2018 o godzinie 15:01 zostaliśmy powiadomieni o pożarze przewodu kominowego w domu mieszkalnym na ulicy Władysława Jagiełły. Na miejsce zdarzenia udał się zastęp GBA MAN w obsadzie 6 ratowników. Po dojeździe na miejsce zgłoszenia, działania strażaków polegały na dogaszeniu palącej się sadzy przy użyciu gaśnicy proszkowej oraz oczyszczeniu przewodu kominowego. Akcja trwała ok. 1 godz. W działaniach brały udział dwa zastępy:
- GCBARt Scania - JRG Krosno,
- GBARt MAN - OSP Odrzykoń
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE (2018-02-22)
W sobotnie popołudnie 17 lutego 2018 w Sali Domu Kultury odbyło sie Walne Zebranie sprawozdawcze naszej jednostki. Spotkanie to było okazją do podsumowania działalności jednostki i oceny pracy Zarządu OSP w roku 2017. Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru OSP i odegraniu hymnu strażackiego przez orkiestrę. Otwarcia i przywitania gości dokonał Prezes jednostki dh Tomasz Urbanek. Wśród przybyłych gości znaleźli się:
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Urbanek,
- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie bryg. Zbigniew Nowak
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego a zarazem Wójt Gminy Wojaszówka dh Sławomir Stefański,
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Jan Krygowski,
- Komendant Gminny dh Bogdan Maraj
- Radni Rady Gminy z naszej miejscowości Pani Katarzyna Marszałek-Blicharczyk oraz Pan Stanisław Bienia
- Dyrektor Zespołu Szkół w Odrzykoniu Pan Piotr Guzek
- Prezes GKS Zamczysko Odrzykoń Pan Mariusz Rogala

Galeria
Przewodniczącym zebrania został druh Paweł Gaj a sekretarzem druhna Angelika Pelczar. W skład komisji uchwał i wniosków weszli druhowie: Robert Zawisza, Michał Urbanek oraz Rafał Folta. Następnym punktem było przedstawienie sprawozdania rocznego przez prezesa jednostki. W roku sprawozdawczym jednostka realizowała swą działalność statutową, przede wszystkim ratowniczo-gaśniczą. W 2017 brała udział w 38 działaniach ratowniczo-gaśniczych tj.: pożary - 16, miejscowe zagrożenia - 12, zabezpieczenia rajdów samochodowych oraz wyścigów kolarskich - 4, pokazy sprzętu i ćwiczenia - 4, akcje charytatywne - 2, alarmy fałszywe - 0. Zakupiono: ubranie specjalne SX3 - 4 szt, wąż tłoczny W52 - 4 szt, wąż tłoczny W75 - 4 szt, tłumice gumowe - 6 szt oraz sorbent 25 kg - 2 szt. W roku sprawozdawczym nasza jednostka brała udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły w naszej miejscowości. Jednostkę na szczeblu gminnym reprezentowały dwie drużyny: MDP (zajęła III miejsce) oraz seniorzy (zajęli I miejsce). Natomiast na szczeblu powiatowym drużyna seniorów zajęła VII miejsce. W roku ubiegłym kurs podstawowy ukończył druh Patryk Mach. W listopadzie przeprowadzono szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla MDP, które przeprowadził ratownik medyczny Daniel Bielak.
Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik OSP dh Andrzej Danek, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący dh Mariusz Blicharczyk po czym nastąpiła dyskusja nad sprawozdaniami. Po zakończeniu dyskusji, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi OSP w Odrzykoniu absolutorium za okres sprawozdawczy, zatwierdziło plan działalności oraz plan finansowy na rok 2018.
W trakcie zebrania zaproszeni goście dziękowali druhom strażakom za bardzo dobrą pracę w ochronie przeciwpożarowej, jak i w akcjach bojowych. Po wyprowadzeniu sztandaru jednostki, zebranie zostało zakończone, a zebrani mieli możliwość wysłuchania kilku utworów w wykonaniu Orkiestry Dętej
POŻAR SADZY (2018-02-08)
8 lutego br. o godzinie 16:49 nasza jednostka została powiadomiona przez SKKM PSP Krosno o pożarze przewodu kominowego na ul. Kazimierza Wielkiego w naszej miejscowości. Na miejsce zdarzenia udał się zastęp GBARt MAN w obsadzie 6 ratowników.
Działania straży pożarnej po dojeździe na miejsce polegały na wygaszeniu paleniska, przytłumieniu ognia przy użyciu gaśnicy proszkowej oraz wyczyszczeniu komina. W działaniach które trwały ok 1 godz. brały udział dwa zastępy:
- GCBARt Scania - JRG Krosno,
- GBARt MAN - OSP Odrzykoń
ZAPROSZENIE (2018-02-05)
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzykoniu zaprasza wszystkich członków jednostki OSP i MDP na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 17.02.2018 r. (sobota) o godz. 16:00 na Sali Domu Kultury.

PROSIMY O NIEZAWODNE I PUNKTUALNE PRZYBYCIE W UMUNDUROWANIU WYJŚCIOWYM.
ZADYMIENIE W PIWNICY W BUDYNKU MIESZKALNYM (2018-02-03)
W sobotni wieczór (3.02) o godzinie 20:48 zostaliśmy zadysponowani przez dyspozytora Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie do zadymienia piwnicy w budynku mieszkalnym na ul. Krośnieńskiej w Odrzykoniu.
Na miejsce udał się samochód średni GBARt w pełnej obsadzie (6 ratowników). Po dojeździe na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania okazało że dym wydobywa się z pomieszczeń piwnicznych. Strażacy przy użyciu aparatów ochrony dróg oddechowych weszli do budynku z linią gaśniczą. Pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony. Zapaliły się materiały łatwopalne składowane obok pieca centralnego ogrzewania. Strażacy oddymili budynek przy użyciu wentylatora. W działaniach które trwały ok 1 godz brały udział: GBARt MAN – OSP Odrzykoń, GCBA Scania, GCBA Renault Kerax – JRG Krosno.
PRZEKAŻ 1% PODATKU NA OSP ODRZYKOŃ (2018-01-16)
Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się z OSP o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzykoniu”. Apel kierujemy przede wszystkim do strażaków ochotników, działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków naszej jednostki. Początek nowego roku 2018 to czas rozliczania podatków za 2017 rok. Jak co roku jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia jednostki OSP Odrzykoń poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych.
Środki uzyskane z 1% wspomogą naszą jednostkę finansowo co się wiąże z zakupem nowego sprzętu i rozwojem jednostki.
By to uczynić, w zeznaniu podatkowym za 2016 rok, oprócz deklarowanej kwoty należy wpisać
nazwę OPP: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Numer KRS: 0000116212.
Jako informację uzupełniającą należy koniecznie podać: OSP ODRZYKOŃ, UL. WŁ. JAGIEŁŁY 1,38-406 ODRZYKOŃ, WOJ. PODKARPACKIE.

Z góry bardzo dziękujemy!!!!
[1] 2 3 4 > » (27)
ODRZYKOŃ
MEDIA
JEDNOSTKA

Nasz adres:
Odrzykoń ul. Władysława Jagiełły 1
38-406 Odrzykoń
NIP: 684-22-06-509
Regon: 37049633
Nr. konta bankowego:
PBS w Sanoku o/ Krosno Filia w Bratkówce
67864210832002830000260001


Admin
START| HISTORIA| ZARZĄD| SPRZĘT| AKCJE| INNE WYDARZENIA| ZAWODY| GALERIA| LINKI
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ..:: OSP ODRZYKOŃ ::..
Facebook