O naszej miejscowoŚci

    Odrzykoń to wieś licząca ok. 2900 mieszkańców, leżąca 7 km na północ od Krosna u podnóża Królewskiej Góry (554m). Administracyjnie należy do gminy Wojaszówka. We wsi znajduje się m.in.: Kościół parafialny, Zespół Szkół im. A. Fredry, Dom Kultury, w którym mieszczą się: remiza i świetlica OSP, świetlica orkiestry, biuro sołtysa, biblioteka, poczta, ośrodek zdrowia z gabinetem dentystycznym, apteka, Gminny Ośrodek Kultury, klub pracy; Dom Strażaka, w którym mieści się muzeum. Działają organizacje: Ochotnicza Straż Pożarna z orkiestrą dętą, Stowarzyszenie Odrzykoniaków, Gminny Klub Sportowy „Zamczysko”, Koło Gospodyń Wiejskich.

Wieś powstała najprawdopodobniej w drugiej połowie XIV wieku najpierw jako osada przy zamku, a później jako osobna wieś. Pierwotnie nosiła nazwę Eremberg. Nazwę Odrzykoń spotykamy w roku 1468. Odrzykoń zawsze wyróżniał się innowacjami i szybkim postępem. Pod koniec XIX w. założono kasę pożyczkową, kółko rolnicze, działała orkiestra dęta, straż pożarna, organizacja „Sokół”, Kółko Gospodyń Wiejskich. Pod koniec XIX w. Odrzykoń stał się ośrodkiem ruchu ludowego. W czasie I wojny światowej w okolicy miały miejsce walki Austriaków Rosjanami. Od 1934 r. Odrzykoń był siedzibą władz wiejskiej gminy zbiorczej, do której należało 13 wsi. W okresie okupacji działała prężna placówka ZWZ/AK „Oleander”.

ODRZYKOŃ
MEDIA
JEDNOSTKA

Nasz adres:
Odrzykoń ul. Władysława Jagiełły 1
38-406 Odrzykoń
NIP: 684-22-06-509
Regon: 37049633
Nr. konta bankowego:
PBS w Sanoku o/ Krosno Filia w Bratkówce
67864210832002830000260001


Admin
START| HISTORIA| ZARZĄD| SPRZĘT| AKCJE| INNE WYDARZENIA| ZAWODY| GALERIA| LINKI
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ..:: OSP ODRZYKOŃ ::..
Facebook