Co warto zobaczyć w Odrzykoniu

Ruiny zamku „Kamieniec”

– położone na granicy dwóch gmin – Korczyny i Wojaszówki. Zamek ten, zwany również Odrzykońskim, zbudowany został w XIV w. za panowania Kazimierza Wielkiego. Początkowo pełnił funkcję twierdzy broniącej południowych rubieży Polski. Za panowania króla Władysława Jagiełły przeszedł w ręce prywatne. Król podarował go w dowód wdzięczności Klemensowi z Moskorzewa. Nazwa zamku pochodzi od skał, na których został zbudowany, a potomkowie Klemensa Moskorzewskiego przyjęli nazwisko Kamienieccy. Na przełomie XV/XVI w. dobudowano część zamku dolnego zwanego Korczyńskim. Podzielony zamek stał się własnością dwóch rodów: Firlejów i Skotnickich. Obydwie rodziny prowadziły spór o dostęp do studni i kaplicy. Na podstawie dokumentów sądowych Aleksander Fredro napisał „Zemstę”. W XVIII w. zamek zaczął podupadać. W 1798 r. nad okolicą przeszła ogromna wichura, która zerwała dach z zamku. Wówczas zaczął się szybki proces rozpadu, a kamieni z zamku użyto m.in. do budowy kościoła w Korczynie.

W ruinach zamku znajduje się pomnik Tadeusza Kościuszki ufundowany przez mieszkańców w setną rocznicę insurekcji (1894). Sto lat później odbyło się ponowne odsłonięcie odnowionego pomnika.

Kościół parafialny p. w. Św. Katarzyny

– murowany, wybudowany 1887r. w stylu neogotyckim przez słowackiego majstra. W kościele znajduje się drewniane, późnobarokowe antependium z płaskorzeźbą Ostatniej Wieczerzy, wykonane ok. 1700 roku. Ponadto podziwiać można kamienną kropielnicę, kamienną chrzcielnicę, a także późnobarokowy feretron z obrazem Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem Jezus.

Przydrożne figurki

– na terenie wsi znajduje się wiele przydrożnych figur, kapliczekz rzeźbami i krzyży. Przeważnie są one kamienne, trójkondygnacyjne, nakryte daszkiem czterospadowym.

Muzeum wsi

– z inicjatywy władz samorządowych gminy i miejscowej OSP, bazując na zbiorach eksponatów zgromadzonych przez Stowarzyszenie Odrzykoniaków, powstało pierwsze na Podkarpaciu Muzeum Wsi. Otwarte zostało16 sierpnia 1998 roku, w ramach obchodów 650-lecia Odrzykonia i zamku odrzykońskiego. W muzeum zgromadzono liczne eksponaty związane z historią Odrzykonia i Kamieńca, zbiory etnograficzne, wyroby rzemiosła ludowego, dokumenty, zdjęcia, pamiątki, stroje ludowe, stare narzędzia, mundury i odznaczenia żołnierzy, uczestników ruchu oporu, przedmioty codziennego użytku. Osobną ekspozycję stanowi sprzęt strażacki – pompy, motopompy, akcesoria – hełmy, szable, mundury, zdjęcia oraz stare instrumenty muzyczne. Wszystkie te eksponaty przybliżają mieszkańcom ich „małą Ojczyznę”, ukazują korzenie, z których wyrośli.

Co warto zobaczyć w okolicach Odrzykonia

Prządki

– rezerwat skalny – leżący 2 km od zamku - w Czarnorzekach. Są to olbrzymie ostańce skalne zbudowane z ciężkowickiego piaskowca. Swym kształtem przypominają postaci kobiece. Wg jednej z legend, piękne córki właściciela zamku zostały zamienione w skały za to, że przędły suknie w święto.

Węglówka

– malownicza wioska położona wśród lesistych wzgórz Pogórza. Nieodłącznym elementem krajobrazu miejscowości, która jest ośrodkiem przemysłu naftowego są maszty i trójnogi przy otworach wydobywczych. We wsi na uwagę zasługuje murowana cerkiew z końca XIX w. – obecnie mieści się w niej kościół rzymskokatolicki. Obok kościoła rośnie 100-letni dąb „Poganin” o obwodzie 8,5 m. Dąb ten jest najstarszym drzewem na Pogórzu Dynowskim.

Krosno

– jedno z najstarszych miast na pogórzu Karpackim. Zwane było „Małym Krakowem” i słynęło z browarnictwa, tkactwa i płóciennictwa. Do najciekawszych zabytków zaliczyć należy:

  • Stary Rynek
  • Kościół Farny
  • Kościół OO. Franciszkanów
  • Kościół OO. Kapucynów
  • ałac Biskupi, w którym mieści się Muzeum Podkarpackie posiadające najbogatszą w kraju kolekcję lamp naftowych
  • drewniany kościół p. w. Św. Wojciecha

Turystyka

Wokół Kamieńca i Odrzykonia prowadzą górskie szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe i ścieżki przyrodnicze. Wokół zamku powstaje coraz więcej gospodarstw agroturystycznych, sklepów i miejsc gdzie można odpocząć i skorzystać z kuchni wiejskiej.

Na podstawie książki „W gminie Wojaszówka”

Zdj. R. Zawisza, arch. własne

ODRZYKOŃ
MEDIA
JEDNOSTKA

Nasz adres:
Odrzykoń ul. Władysława Jagiełły 1
38-406 Odrzykoń
NIP: 684-22-06-509
Regon: 37049633
Nr. konta bankowego:
PBS w Sanoku o/ Krosno Filia w Bratkówce
67864210832002830000260001


Admin
START| HISTORIA| ZARZĄD| SPRZĘT| AKCJE| INNE WYDARZENIA| ZAWODY| GALERIA| LINKI
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ..:: OSP ODRZYKOŃ ::..
Facebook